Hukuk Büromuz tarafından idari, cezai, vergi hukukuna ilişkin, ticari, işçi-işveren
olmak üzere ve her türlü hukuki uyuşmazlıklara ilişkin ihtilaflarda dava açımı, dava sürecinin
ve sonucunun takibi; alacaklı veya borçlu sıfatını haiz icra dosyalarının takibi; sözleşme
hazırlanması ve/veya sözleşme içeriklerinin denetlenmesi; ihtar gönderimi; hem cezai hem
hukuki ihtilaflar kapsamında uzlaştırma; ceza davalarında gerek soruşturma gerekse
kovuşturma aşamalarında aktif olarak takibin sağlanması ve her türlü cezai/hukuki konuda
danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca takip edilen davalar, icra dosyaları ve sözleşmeler
kapsamında aylık veya talep halinde haftalık olarak toplantılar yapılmakta ve müvekkillerimiz
süreçler hakkında yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilmektedir.