Soru: Kiracım 3 Aydır Kira Bedelini Ödemiyor. Nasıl Evden Çıkarırım?

Cevap: Kiracının kira bedelini ödememesi nedeni ile kira sözleşmesinin sonar erdirilmesi;

sözleşmenin süresine göre farklılık göstermektedir. Keza;

Bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde, farklı aylara ilişkin 2 haklı ihtar çekilmesi ile,

Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde, ihtarın yapıldığı kira yılının bitiminden sonra 1 ay

içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak dava ile,

Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde, bir kira yılında iki haklı ihtar ile kira sözleşmesi

sona ermiş olacaktır.

Ancak kira sözleşmesinin sona ermesi sadece hüküm olup bahse konu hükmün icrası için

kiracının tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda alınan mahkeme kararlarının icra

müdürlüklerinde icrası talep edilebilir. Teknik hususlar barındırması ve hak kaybına neden

olmamak adına mutlaka konusunda uzman bir avukattan yardım alınız.