Uzman kadro, yeterli tecrübe ve gençlik dinamizmi ile Askeri Ceza Hukuku,Ticaret Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Veriler Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Finansal Kiralama, Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukukuna ilişkin müşavirlik ve hukuki yardım.