Askeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Sırf Askeri Suçlar

     Bir milletin varlığı sürdürebilmesi için elzem olan milli müdafaanın, silahlı kuvvetlerin disiplin ve düzen içinde askeri hizmet görmesine muhtaç olduğu tartışmasızdır. Silahlı kuvvetlerin bir düzen içinde milli müdafaayı sağlaması ve koruması için kanun koyucu tarafından Askeri Ceza Kanunu ihdas edilmiş bulunmaktadır. Ancak, askeri düzen ve disiplininin, hukukun diğer dalları ve pozitif hukuk öğretisiyle olan farklılıkları, özellikle askeri mahkemelerin kapatılması ile, sivil savcılar ve yargıçların, askeri suçlar bakımından yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalarda birtakım eksikliklere yol açmaktadır. Örneğin, Askeri Ceza Kanunu’nda sırf askeri suçlarda infaz ve tekerrür hükümlerinin farklı olduğuna dair düzenlemeler yer alsa da sırf askeri suçların hangileri olduğu belirtilmemiştir. Öte yandan, doktrinde de sırf askeri suçların hangileri olduğuna dair kapsamlı bir çalışma yer almadığından bu konuyu irdeleyecek bir çalışma, yapılacak yargılamalara ışık tutacaktır.

feyyaz burus sırf askeri suçlar