Soru: Annem/Babam Çok Yaşlı Onun Adına İşlem Yapabilir Miyim?

Cevap: 4721 sayılı TMK 396 vd. maddelerinde vesayet makamları ilgili düzenlemelere yer

verilmiştir. Bu kapsamda özel durumların varlığının yanı sıra istek halinde de kısıtlı veya

küçük vesayet altına alınabilecektir. İstek üzerine vesayet altına alınacak şahsın; engelliliği,

deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediği ispatlanması

halinde şahıs vesayet altına alınabilecektir. Anne/babanın yaşlılık sebebi ile işlerini gereği

gibi yapamadıkları/yönetemedikleri hususunda yeterli delil ile birlikte Sulh Hukuk

Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir. Vesayet altına alındıktan sonra da anne/babanın

işleri yapılabilir, ancak hakim takdir ederse malların yönetimine ilişkin defter tutulmasına

belli aralıklar ile mahkemeye sunulmasına karar verebilir. Bu kapsamda konusunda uzman bir

avukattan yardım alınız.